This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

Hm! Kako odgovoriti?

Kako odgovoriti petogodišnjem detetu kada vas pita. Znaš šta meni nije jasno: - Kako Sveti Nikola živi u crkvi, a vidi ovde da li smo mi dobri? - A kako Sveti Nikola može da uđe i ostavi poklon kada nema ključ? Razne teorije su smišljane. Imate li vi neku svoju?

Autor biljanak, 20 Decembar 2011 23:45 | Generalna | Dodaj komentar (13) | Permalink | Trekbekovi (0)

Powered by blog.rs
Valid XHTML 1.0 Strict - Valid CSS